Home
Computer Laboratories
Computer systems
E-mail
Contact us
Staff
Howto
Introduction to Systems
    Introduktion
    Ordlista
    Trådlöst nätverk
    Logga in och byta lösenord
    E-post
    Filsystemet i UNIX
    Texteditorer
    Kopiera filer till och från egen dator
    Utskrifter

Logga in på våra servrar (och byta lösenord)

För att ni ska få en enhetlig arbetsmiljö oavsett om man sitter i datavetenskaps datorsalar eller någon annanstans kan ni logga in på våra servrar på institutionen för datavetenskap.

VIKTIGT! Vad ni än gör låt aldrig någon annan få reda på vad ni har för lösenord.

ÄNNU VIKTIGARE! Administratörerna kommer ALDRIG att fråga efter era lösenord, om det verkar som om de gör det är det en bluffmakare som vill hacka ert konto, så lämna INTE ut det.

Om ni använder Windows

Byte av lösenord

När man loggar in i windows finns en ikon på skrivbordet som heter Change Password.

ch-pwd-win-login

När man klickar på den kommer det upp en dialogruta som frågar om vi vill lita på den värddator vi försöker koppla upp oss mot. Besvara denna fråga med "Ja". Efter det kommer ni till ett svart terminalfönster som frågar efter ert lösenord. Skriv in det temporära lösenord ni fått på papper.

Notera: Ni får ingen återkoppling när ni skriver lösenordet på tangentbordet (inga stjärnor "*")

Tryck return när ni skrivit in lösenordet. Därefter kommer nästa bild upp.

ch-pwd-win-prompt

Skriv nu in ditt nya lösenord. Observera återigen att ni inte får någon återkoppling när ni skriver lösenordet på tangentbordet (inga stjärnor "*").

Notera: Det kan ta några minuter innan det nya lösenordet slår igenom på hela systemet.

Logga in på servern

Servrar som ni kan använda är itchy.cs.umu.se, scratchy.cs.umu.se, salt.cs.umu.se och peppar.cs.umu.se. Dessa kan vi logga in på genom att använda programmet PuTTY (Finns under Internetverktyg). När ni startar programmet kommer följande fönster upp. Där ska ni skriva in namnet på den server ni vill logga in på. Kontrollera också att PuTTY använder SSH som uppkopplingstyp när det försöker koppla upp sig.

win-putty

Om ni sitter på UNIX

Byte av lösenord

  1. Öppna ett terminalfönster.
  2. Skriv passwd för att byta lösenord.
  3. Ni får först ange det lösenord ni fått på papper.
  4. Skriv därefter in ert nya lösenord.

Notera: Ni får ingen återkoppling när ni skriver lösenordet på tangentbordet (inga stjärnor "*")

Logga in på server

  1. Öppna ett terminalfönster.
  2. Skriv ssh SERVERNAMN där SERVERNAMN är namnet på servern du vill ansluta till
    • Ex. ssh itchy.cs.umu.se

Servrar som ni kan använda är itchy.cs.umu.se, scratchy.cs.umu.se, salt.cs.umu.se och peppar.cs.umu.se.


Questions or problems? Send mail to: support@cs.umu.se