Ordlista

Här kommer lite förklaringar till ganska vanliga datatermer som kan vara bra att kunna.

CS
Förkortning för "Department of Computing Science", dvs Institutionen för datavetenskap
Operativsystem
Ett operativsystem är ett datorprogram eller en samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn.
Wikipedia
Windows
Ett operativsystem från Microsoft, används av de flesta hemanvändarna idag och på många företag. Om man inte vet vilket operativsystem som körs på en dator brukar det vara windows.
Wikipedia
Unix
Ett annat operativsystem, kördes länge bara på stora datorer men idag kan det köras på en vanlig dator. Linux är en variant på Unix.
Wikipedia
Filsystem
En trädstruktur på datorsystem(en) där filer och kataloger lagras. I windows finns det enhetsbokstäver (c:) och i unix ligger allt i samma träd (/).
Wikipedia
Katalog
En katalog ligger i ett filsystem, kan också kallas mapp.
Wikipedia
Konto
Ett konto är en kombination av ett användarnamn och ett lösenord som tillåter dig att logga in på CS datorsystem.
Användarnamn
Ett användarnamn är ditt namn på systemen, blir oftast delen innan @cs.umu.se i din e-postadress.
Lösenord
För att bara du ska ha tillgång till dina filer i din hemkatalog och skicka mail från din e-postadress tilldelas ditt konto på CS ett lösenord som du ska se till att hålla hemligt.
Logga in
Under inloggning autentieras ditt användarnamn och ditt lösenord mot CS datorsystem så att det verkligen är du som försöker logga in.
Logga ut
Vid en utloggning återgår datorn till att vänta på inloggning av en ny student, se till att logga ut annars kan någon skicka mail eller läsa dina filer.