Texteditorer för terminalen

När du öppnat ett termialfönster eller Putty och vill börja skriva text i filer måste du först öppna en texteditor för att kunna skriva text-filer.

Ett (av många) alternativ är en editor som heter ne. I följande film visas det hur man använder den.

Editorn Ne (video)

Andra alternativ är, den klassisk a men besvärliga editorn vim, men även nano och pico. Alla har sina stykor och brister men testa gärna om du vill känna dig fram vilken som passar dig bäst.