Home
Computer Laboratories
Computer systems
E-mail
Contact us
Staff
Howto
Introduction to Systems
    Introduktion
    Ordlista
    Trådlöst nätverk
    Logga in och byta lösenord
    E-post
    Filsystemet i UNIX
    Texteditorer
    Kopiera filer till och från egen dator
    Utskrifter
Infoglue

Texteditorer för terminalen

När du öppnat ett termialfönster eller Putty och vill börja skriva text i filer måste du först öppna en texteditor för att kunna skriva text-filer.

Ett (av många) alternativ är en editor som heter ne. I följande film visas det hur man använder den.

Editorn Ne (video)

Andra alternativ är, den klassisk a men besvärliga editorn vim, men även nano och pico. Alla har sina stykor och brister men testa gärna om du vill känna dig fram vilken som passar dig bäst.


Questions or problems? Send mail to: support@cs.umu.se