Webtjänster och datorsystem

En introduktion till användandet av instutionen för datavetenskaps datorsystem för dig som inte använt dem tidigare.

Som student vid datavetenskap så kommer du att arbeta med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär exempevis att du kommer få en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system. Det innebär att vi också tillhandahåller en egen supportpersonal för datorsystemen vid institutionen.

Lokal användare på datavetenskap

I samband med att du blir registrerad på en kurs i datavetenskap så skapas automatiskt en användare åt dig. Denna användare är knutet till ett konto med lagringsutrymme och e-post. Den e-postadressen slutar på @cs.umu.se.

All epost som rör kurserna på Datavetenskap kommer att skickas till denna epostadress, så om du inte vill läsa den direkt bör du vidarebefodra den till en adress du läser. För mer information, se supports hjälpsidor, länk i högerspalten.

Passerkort

För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort. Har du redan ett passerkort till ett annat hus/annan lokal på campus så utökas rättigheterna på kortet automatiskt vid registrering. I annat fall ska du vända dig till Infocenter.

Introduktion till datorsystemen

Till höger finner du länkar till de olika avsnitten som kan hjälpa dig fram till att förstå hur man använder våra datorer. Får du ändå problem så tveka inte att ta hjälp av handledare, lärare och fram för allt dina klasskamrater eller någon annan som sitter i samma sal.

Om ni upptäcker ett fel

Om ni upptäcker några fel med datorsystemen maila support@cs.umu.se. Om ni inte är säkra på om det är ett fel eller inte kolla supports sida (länk till höger). Om ni fortfarande inte löst ert problem maila eller fråga på annat sätt i alla fall.