Filsystemet i UNIX

Filystemet i UNIX behöver man känna till även om man sitter på en Windows-dator då det är där där man vanligtvis skriver sina program och sparar undan filer. Nedan beskrivs filsystemet när man sitter i ett terminalfönster inloggad på en UNIX/Linux-dator eller via Putty i en windows-dator.

Hemkatalogen

Katalogen som du hamnar i när man har loggat in kallas för din hemkatalog. Den ligger under tex /home/c10/c10abc (se avsnittet intro). Om du skriver cd i ett terminalfönster och trycker på enter så kommer du att hamna i din hemkatalog. Det kommer inte att stå /home/c10/c10abc
utan bara ~. I din hemkatalog kan du spara labbar och dylikt. Hemkatalogerna backas upp dagligen så det är säkrare att ha filerna här än på din dator hemma.

Filstrukturen

I unix finns inte "C:" som i windows utan allt ligger i samma träd "/". Din hemkatalog ligger som bekant under /home/c10/c10abc. I din hemkatalog finns ett antal kataloger redan från början

Desktop
Här lagras inställningar när du loggar in på en UNIX/Linux-dator. Normalt sett behöver man inte använda denna katalog.
edu
I denna katalog ska du spara inlämningsuppgifter.
Mail
Här sparas din e-post. Normalt sett behöver man inte använda denna katalog utan hanterar detta via e-postprogram.
private
Här kan du spara filer som du inte vill att någon annan läser. Katalogen är skyddad så att enbart du kan läsa filer i den.

Oftast räcker det med att man håller sig i hemkatalogen, spara inget någon annanstans.

Rättigheter

I unix har filerna (och katalogerna) information om vem som har skapat dem och vem som får titta och ändra på dem. Varje fil/katalog har 3 olika kategorier av användare för vilka man kan ställa rättigheter: ägaren, användare i samma grupp som ägaren och andra användare. För varje kategori kan rättigheter för läsning , skrivning och exekvering.

Exempel: ls -l foo kommer att visa rättigheterna för filen foo.

-rwxr-xr-- 1 id06bar id06 193 Aug 22 14:45 foo

  • Ägaren (id06bar) har rätt att läsa, skriva och exekvera filen (rwx)
  • Gruppmedlemmarna (i gruppen id06) får läsa och exekvera filen (r-x)
  • Övriga får läsa filen (r--).

För att ändra rättigheterna används kommandot chmod rättigheter filnamn. Nedan följer de olika rättigheterna:

Rättighet Betyder Visas
7 läsa, skriva och exekvera rwx
6 läsa och skriva rw-
5 läsa och exekvera r-x
4 läsa r--
3 skriva och exekvera -wx
2 skriva -w-
1 exekvera --x
0 inga rättigheter ---

Om du är inloggad i det grafiska gränssnittet kan du använda filhanteraren som startas automatiskt när du loggar in för att navigera bland filerna. Det fungerar ungefär som i windows. Nu ska vi titta på hur man navigerar i det icke-grafiska gränssnittet.

Detta gränssnitt påminner mycket om DOS-prompten i windows (om ni har sett den). För att tex byta katalog används cd följt av katalogen som du vill komma till.

  • cd /home tar dig till /home
  • cd .. går upp ett steg i katalogstrukturen (från /home till /)
  • Skapa en katalog med mkdir katalognamn
  • Ta bort en katalog med rmdir katalognamn (katalogen måste vara tom)

Ta gärna lite tid att bekanta dig med filsystemet. Kommandot ls visar vad som finns i katalogen. Kör man ls och se om det finns några intressanta flaggor (argument för att säga till vad ls ska visa) som ni kan använda er av (ls -al brukar jag använda).

Filer som börjar med . är dolda filer som man ser om man lägger till flaggan -a till ls. Dessa filer är systemets filer och om ni inte vill se de så slipper ni om ni bara skriver ls. Ta inte bort sådana filer om ni inte är helt säkra på vad de gör, då är det bättre att fråga någon om hjälp först.

Grundläggande unix-kommandon

Då ni kommer att jobba med unix systemen och flera av er förmodligen inte har någon unix erfarenhet visar följande film på några grundläggande unix-kommandon.

Unix-kommandon (video)