Utskrifter och skrivare

Det står en skrivare i varje par av labbsalar som delar innerdörr, dvs:

  • MIT.A.131 och MIT.A.141 delar skrivare
  • MIT.A.136 och MIT.A.146 delar skrivare
  • MIT.A.146 och MIT.A.156 delar skrivare
  • MIT.A.166 och MIT.A.176 delar skrivare

Skrivarna är namngivna efter den sal/salar den står i fast utan punkter och MIT.A skrivs som "ma", följt av "ps", skrivaren som heter "ma166ps" finns alltså i salen MIT.A.166 eller MIT.A.176.

Oavsätt om man skriver ut till ex. "ma166ps" eller "ma176s" så kommer det till samma skrivare, så du kan alltid skriva ut på skrivaren som heter samma sak som den sal du sitter i.

Exempel

I Word:

  1. Välj "File->Print"
  2. Välj skrivare (Tex ma136ps)
  3. Tryck på "Ok"
  4. Du bör få dit dokument inom kort

Vid problem kan du säkert fråga någon som sitter i salen, ibland blir det fel på skrivaren när det ligger många dokument på kö och tex papperet tagi slut.

Utskriftsquota

För varje kurs du läser här på datavetenskap kommer du att få ett antal utskrifter (oftast 20 sidor per poäng) som du kan använda.

För att se hur mycket du har kvar så skriver du pquota i en terminal (i linux/unix).

Du kommer att se hur många sidor du har fått och hur många du har kvar.

Utskrifter i Windows och Linux labbsalar

För att skriva ut väljer man (för det mesta) "Print" (eller "Skriv ut") från menyn i programmet.

Det enda man måste bestämma är vilken skrivare och ibland också om man vill ha en dubbelsidig utskrift eller inte, dubbelsidigt kan kallas "Duplex" och det är i regel alternativet Long edge som man vill ha.

Utskrift från Linux terminal

I unix används lpr för att skriva ut och det fungerar så här:

lpr -P skrivarnamn filnamn

ex:

lpr -P ma416ps report.pdf

Skrivaren pratar ett språk som kallas postscript så man kan inte bara skicka en .doc-fil (MS Word) till den. Vanligt text och PDF går dock normalt att skicka direkt.

Utskrift från egen dator (laptop)

Surfa till https://ipp.cs.umu.se och följ instruktionerna.