Home
Computer Laboratories
Computer systems
E-mail
Contact us
Staff
Howto
Introduction to Systems
    Introduktion
    Ordlista
    Trådlöst nätverk
    Logga in och byta lösenord
    E-post
    Filsystemet i UNIX
    Texteditorer
    Kopiera filer till och från egen dator
    Utskrifter
Infoglue

Utskrifter och skrivare

Det står en skrivare i varje par av labbsalar som delar innerdörr, dvs:

  • Ma131 och Ma141 delar skrivare
  • Ma316 och Ma326 delar skrivare
  • Ma416 och Ma426 delar skrivare
  • Ma436 och Ma446 delar skrivare

Skrivarna är namngivna efter den sal/salar den står i följt av "ps", skrivaren som heter "ma436ps" finns alltså i salen Ma436 eller Ma446.

Oavsätt om man skriver ut till ex. "ma416ps" eller "ma426ps" så kommer det till samma skrivare, så du kan alltid skriva ut på skrivaren som heter samma sak som den sal du sitter i.

Exempel

I Word:

  1. Välj "File->Print"
  2. Välj skrivare (Tex ma316ps)
  3. Tryck på "Ok"
  4. Du bör få dit dokument inom kort

Vid problem kan du säkert fråga någon som sitter i salen, ibland blir det fel på skrivaren när det ligger många dokument på kö och tex papperet tagi slut.

Utskriftsquota

För varje kurs du läser här på datavetenskap kommer du att få ett antal utskrifter (oftast 20 sidor per poäng) som du kan använda.

För att se hur mycket du har kvar så skriver du pquota i en terminal (i linux/unix).

Du kommer att se hur många sidor du har fått och hur många du har kvar.

Utskrifter i Windows och Linux labbsalar

För att skriva ut väljer man (för det mesta) "Print" (eller "Skriv ut") från menyn i programmet.

Det enda man måste bestämma är vilken skrivare och ibland också om man vill ha en dubbelsidig utskrift eller inte, dubbelsidigt kan kallas "Duplex" och det är i regel alternativet Long edge som man vill ha.

Utskrift från Linux terminal

I unix används lpr för att skriva ut och det fungerar så här:

lpr -P skrivarnamn filnamn

ex:

lpr -P ma416ps report.pdf

Skrivaren pratar ett språk som kallas postscript så man kan inte bara skicka en .doc-fil (MS Word) till den. Vanligt text och PDF går dock normalt att skicka direkt.

Utskrift från egen dator (laptop)

Surfa till https://ipp.cs.umu.se och följ instruktionerna.


Questions or problems? Send mail to: support@cs.umu.se